Reklamacije

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, budite slobodni da nas kontaktirate. Uvek smo spremni da rešimo svaku situaciju.

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Kupac može da izjavi reklamaciju telefonom putem call centra na broj +381 63 171 44 25, elektronskom poštom na nitemainfo@gmail.com, pisanim putem na adresu Nitema DOO, Borhesova 24, 11070 Beograd ili elektronskim putem, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa) i to u sledećim slučajevima:

Isporuka robe koja nije poručena
Isporuka robe koja nije saobrazna robi koja je poručena
Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
Neisporuka robe
Nitema DOO vodi evidenciju primljenih reklamacija i elektronskim putem izdaje potvrdu o prijemu reklamacija, kao i rok za rešavanje reklamacije.

Scroll to Top